Badanie sprawozdań finansowych 2017 - zapraszamy do skorzystania z naszych usług

2016-10-10
Nasza Spółka od 2002 roku funkcjonuje na rynku, jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finanso­wych, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 13 paździer­nika 1994 roku o Biegłych Rewidentach i ich Samo­rządzie (Dz. U. Nr 121 poz. 592). Obecnie działamy na podstawie ustawy z 7 maja 2009 roku o Biegłych Rewidentach i ich samorządzie, podmiotach upra­wnio­nych do badania sprawozdań finansowych oraz o nad­zorze publicznym (Dz. U. Nr 77 poz. 649).

Od wielu lat współpracujemy z przedsiębiorcami różnych branż, jak również organizacjami pozarządowymi. Naszą pozycję na rynku zawdzięczamy zaufaniu, jakim obdarzyli nas nasi Kontrahenci. Badania sprawozdań finansowych przeprowadzane są przez zespół, w skład którego wchodzą doświadczeni biegli rewidenci. Zadaniem zespołu badającego jest również doradztwo i konsultacje w okresie wykonywania badania. Biegli rewidenci będą gotowi do spełnienia Państwa oczekiwań.

Przy badaniu sprawozdań biegli kierują się obowiązującymi ich krajowymi standardami rewizji finansowej i zasadami etyki zawodowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, jak również międzynarodowymi standardami technik badania. Długoletnie doświadczenie zawodowe zespołu biegłych rewidentów, praktyka oraz zdobyta wiedza teoretyczna, która permanentnie jest pogłębiana, gwarantuje profesjo­nalne wykonanie usług.

Zapraszamy do wypełnienia udostępnionego Państwu kwestionariusza diagnostycznego jednostki:

Wypełniony kwestionariusz prosimy przesłać na adres: biuro@kancelariabuchalter.pl

Mamy nadzieję, że szczegółowa oferta, przedstawiona na podstawie tak uzyskanych danych, zostanie przez Państwa przyjęta i potwierdzona stosowną umową. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji (tel. 509-686-557).

Z poważaniem,

Piotr Beszterda
WICEPREZES ZARZĄDU