Usługi consultingowe

Kancelaria świadczy profesjonalne usługi doradcze. Doradzamy naszym Klientom w zakresie aspektów: finansowych, biznesowych, strategicznych.

Uczestniczymy zarówno w projektach start-up, jak i podczas transakcji kapitałowych, projektów restrukturyzacyjnych oraz rozwojowych.

Naszą siłą jest profesjonalny zespół specjalistów oraz współpracowników posiadających doświadczenie w realizacji zaawansowanych projektów zarówno dla podmiotów z rynku publicznego, jak i prywatnego.

Wycena przedsiębiorstw

Przeprowadzamy wyceny udziałów (akcji) oraz zorganizowanych części podmiotów gospodarczych w oparciu m.in. o metody:
 • Majątkowe
 • Dochodowe (m.in.DCF)
 • Mieszane
 • Porównawcze

Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

Nasza oferta w tym zakresie skierowana jest na:
 • Opracowanie modelu finansowego dla danego projektu inwestycyjnego
 • Analizę możliwych struktur finansowania danego projektu inwestycyjnego
 • Analizę opłacalności (NPV, IRR, ROI).


Diagnozy ekonomiczno-finansowe

W tym zakresie standardowe usługi obejmują:
 • Analizę wartości przyjmowanych przez aktywa przedsiębiorstwa,
 • Analizę źródeł finansowania aktywów,
 • Analizę osiągniętych wielkości wynikowych (przychody, koszty, wyniki)
 • Analizę przepływów pieniężnych w poszczególnych obszarach aktywności przedsiębiorstwa,
 • Analizę kosztów produktu i kosztów okresu


Doradztwo gospodarcze

Standardowe doradztwo gospodarcze ukierunkowane jest na:
 • Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych,
 • Przekształcenia, fuzje i podziały spółek prawa handlowego
 • Tworzenie struktur podatkowych

Kancelaria realizuje projekt pt. Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B e-Buchalter integrującego procesy biznesowe Kancelarii Księgowo-Podatkowej

czytaj więcej