Dokumentacja cen transferowych

2017-12-16

Od 2017 roku podatnicy CIT / PIT mają nowe obowiązki w zakresie dokumentowania transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi - skorzystaj z naszego wsparcia w opracowaniu dokumentacji cen transferowych.

W ramach kompleksowej usługi doradczej w zakresie dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, świadczonej przez zespół ekspertów naszej Kancelarii, oferujemy:

 • audyt podmiotów pozwalający na określenie zakresu i rodzaju transakcji wymagających sporządzenia dokumentacji podatkowej (usługa nieodpłatna dla Klientów kancelarii),
 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne w zakresie opracowania dokumentacji cen transferowych,
 • doradztwo podatkowe w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi.

Nasze usługi świadczone są przez doświadczony zespół biegłych rewidentów, doradców podatkowych, analityków biznesowych oraz konsultantów, którzy przedstawią Państwu między innymi:
 
 • analizę w zakresie rodzaju i przedmiotu transakcji (zdarzeń) wymagających sporządzenia dokumentacji podatkowej,
 • opis przebiegu transakcji,
 • analizę funkcjonalną transakcji,
 • analizę ryzyka związanego z realizacją transakcji,
 • analizę w zakresie zaangażowania kapitałowego / majątkowego stron transakcji,
 • opis i uzasadnienie realizowanej strategii gospodarczej,
 • pogłębioną analizę danych porównawczych (adekwatnie do typu zidentyfikowanych transakcji),
 • wybór metodyki kalkulacji dochodu stron transakcji wraz z uzasadnieniem,
 • analizę organizacyjno-finansową transakcji, wraz z uzasadnieniem sposobu kalkulacji cen.
Szczegółowych informacji o usłudze udzielają:

dr Jarosław Kilon, Dyrektor Zarządzający Kancelarii, tel. 602 327 144
Grzegorz Jarosiewicz, Doradca Podatkowy, tel. 785 853 212

 

Kancelaria realizuje projekt pt. Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B e-Buchalter integrującego procesy biznesowe Kancelarii Księgowo-Podatkowej

czytaj więcej