Historia

Kancelaria w ramach Grupy Partnerskiej BUCHALTER świadczy kompleksową obsługę audytorsko-księgowo-podatkową.

Obsługujemy zarówno małe, jednoosobowe firmy, jak również spółki kapitałowe, grupy kapitałowe i organizacje pozarządowe. Nasze usługi dopasowane są do indywidualnych potrzeb Klienta, w zależności od profilu działalności danej jednostki. Jesteśmy elastyczni, dlatego podchodzimy do każdego klienta indywidualnie obsługując go w sposób najbardziej dla niego wygodny.

Posiadamy bogate doświadczenie zdobyte podczas współpracy z różnorodnymi podmiotami gospodarczymi i pozarządowymi. Korzystamy z niezawodnych systemów komputerowych, transmisji danych oraz najlepszych programów, aby zapewnić terminowość oraz najwyższą jakość świadczonych Państwu usług.

Wysoką jakość świadczonych usług zapewnia profesjonalnie dobrana kadra pracownicza, korzystająca z możliwości jakie stwarza Grupa Partnerska - stałego dostępu do szkoleń, najnowszych publikacji oraz specjalistycznych serwisów informacyjnych.

Właścicielem Kancelarii jest Piotr Beszterda, biegły rewident nr ewid. 11102. Absolwent Matematyki Finansowej na Wydziale Matematyczno-Fizycznym oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnik wielu szkoleń, kursów i konferencji w zakresie finansów i rachunkowości. W 2007 ukończył aplikację i uzyskał dyplom biegłego rewidenta oraz Kurs Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej oparty na programie ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).
  • Uczestniczy w licznych badaniach, przeglądach śródrocznych i weryfikacjach sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) podmiotów gospodarczych (w tym spółek giełdowych).
  • Posiada doświadczenie w badaniu wykorzystania środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej. Autor ekspertyz i opinii w zakresie wyceny przedsiębiorstw (udziałów, akcji).
  • Wykładowca kursów dotyczących zagadnień związanych z MSR/MSSF.
  • Doktorant (przewód doktorski o tematyce związanej z wyceną przedsiębiorstw) na Wydziale Ekonomicznym UwB.
  • Wykładowca studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, w zakresie wyceny wartości firmy i majątku.
  • Współpracował ze Szkołą Giełdową GPW w Warszawie Ośrodek w Białymstoku w zakresie IPO po kapitał na giełdę – wprowadzenie i funkcjonowanie spółki na giełdzie papierów wartościowych.
  • Asystent w Katedrze Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.
  • Autor licznych publikacji z zakresu finansów i wyceny przedsiębiorstw.

Kancelaria realizuje projekt pt. Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B e-Buchalter integrującego procesy biznesowe Kancelarii Księgowo-Podatkowej

czytaj więcej