Płace

Oferta naszej Kancelarii obejmuje:
 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z przepisami, z uwzględnieniem danych zmiennych dostarczonych przez Klienta;
 • Sporządzanie list płac, zbiorówek list płac oraz raportów płacowych;
 • Przygotowywanie pasków płac oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu;
 • Sporządzanie informacji o płatnościach na rzecz Urzędu Skarbowego oraz ZUS;
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych;
 • Przygotowywanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, IFT-1R) oraz rocznego obliczenia podatku (PIT-40);
 • Asysta i współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.

Kadry

W ramach obsługi kadrowej przedsiębiorstwa oferujemy:
 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych);
 • Rejestracja, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS;
 • Rozliczanie absencji pracowniczych;
 • Sporządzanie i przesyłanie do PFRON deklaracji miesięcznych;
 • Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych.
Dodatkowe usługi kadrowe:
 • Projektowanie lub audyt regulaminu pracy;
 • Projektowanie lub audyt regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • Audyt dokumentacji personalnej;
 • Świadczenie dodatkowych usług nieobjętych postanowieniami podpisanej umowy o świadczenie usług administracji płacowo-kadrowej (dotyczy to zwłaszcza sporządzania dodatkowych raportów, nie przewidzianych na etapie podpisywania umowy).
 • Audyt poprawności naliczania wynagrodzeń;
 • Audyt dokumentacji osobowej;
 • Przeprowadzanie korekt deklaracji ZUS;
 • Wystawianie zaświadczeń Rp-7;
 • Projektowanie lub audyt: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminuZakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Kancelaria realizuje projekt pt. Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B e-Buchalter integrującego procesy biznesowe Kancelarii Księgowo-Podatkowej

czytaj więcej