Kontakt

Kancelaria Biegłego Rewidenta
Buchalter sp. z o.o.

ul. Skorupska 22
15-048 Białystok

oraz

al. Józefa Piłsudskiego 11/3
15-443 Białystok
tel/fax: 85 746 14 61
tel/fax: 85 811 00 77

e-mail: biuro@kancelariabuchalter.pl

NIP 542-27-65-555 :: REGON 052129673 :: Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 2693, zarejestrowany w Sądzie KRS 0000126435