Witamy w Kancelarii Buchalter sp. z o.o.

Nasza Spółka od 2002 roku funkcjonuje na rynku jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 października 1994 roku o Biegłych Rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121 poz. 592).

Blisko dziesięcioletni okres funkcjonowania pozwolił nam na zdobycie ugruntowanej pozycji na rynku podlaskim, co ma swoje odwzorowanie we współpracy z największymi firmami w regionie. Od dwóch lat skutecznie rozszerzamy zasięg działania Spółki, czego dowodem są liczne, wysoko oceniane usługi dla klientów z innych regionów Polski.

Z roku na rok nasza Spółka zwiększa zakres działalności, zarówno w sensie przedmiotowym, jak i w zakresie ilości i wielkości obsługiwanych podmiotów gospodarczych. Obecnie prowadzimy działalność niemal w pełnym zakresie przewidzianym ustawą o biegłych rewidentach, z wyłączeniem prowadzenia likwidacji i upadłości oraz działalności wydawniczej.

Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wypracowaliśmy sobie metodykę badania opierającą się na wymogach organizacji zawodowych biegłych rewidentów w Polsce oraz Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Jakość świadczonych usług zapewniają nasi wysoko wykwalifikowani biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem w badaniu i przeglądach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Do badania sprawozdań finansowych zatrudniamy głównie biegłych rewidentów czynnych zawodowo, a także specjalistów prawa podatkowego.

Biegli rewidenci związani z naszą Spółką badali sprawozdania finansowe podmiotów o zróżnicowanej formie prawnej (spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego i cywilnego, przedsiębiorstwa osób fizycznych, stowarzyszenia, fundacje) i o różnej wielkości. Uczestniczyli również w badaniach skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz audytach zewnętrznych wykorzystania środków unijnych.