Doradztwo podatkowe

Celem oferowanego przez nas doradztwa podatkowego jest pomoc klientom we wszystkich aspektach działalności, na które ma wpływ prawo podatkowe.

W ramach usługi doradztwa podatkowego oferujemy szeroki wachlarz różnorodnych form wsparcia, w tym m.in.:
 • konsultacje oraz porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe,
 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
 • doradztwo w zakresie międzynarodowych kwestii związanych z cenami transferowymi,
 • wsparcie podczas kontroli podatkowej przedsiębiorstwa,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz formy prowadzenia działalności dla nowopowstających firm.

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy jest usługą która ma na celu wskazanie zagrożeń i obszarów ryzyka w zakresie podatków. Ponadto audyt podatkowy pozwala na wychwycenie możliwych oszczędności podatkowych, a także nakreślenie kierunków dalszej polityki podatkowej przedsiębiorstwa.

Przeprowadzenie audytu podatkowego polega na badaniu przez specjalistów prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz prawidłowości klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w aspekcie przepisów podatkowych. Niniejsza usługa obejmuje badanie prawidłowości danych, tj. ich zgodności z obowiązującym dane przedsiębiorstwo prawem, a także badanie prawidłowości kwalifikowania zdarzeń gospodarczych pod kątem ustaw podatkowych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

Optymalizacja podatkowa

Pomagamy skutecznie zarządzać finansami przedsiębiorstwa poprzez optymalizację podatkową.

Podatki są widocznym elementem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Efektywne zarządzanie finansami każdego przedsiębiorstwa musi zatem obejmować odpowiednie nimi zarządzanie.

Odpowiednio wdrożone rozwiązania optymalizacyjne przyczyniają się do obniżenia efektywnej stawki podatkowej, nawet poniżej obowiązującej stawki nominalnej, a to jest celem efektywnego planowania podatkowego.

W skład tej usługi wchodzi:
 • identyfikacja najistotniejszych obszarów wpływających na efektywność rozliczeń podatkowych,
 • planowanie amortyzacji podatkowej,
 • działania typu "cost segregation",
 • operacje typu "sale and lease back",
 • podwyższenie bazy kosztowej i podstawy amortyzacji środków trwałych (tzw. step-up),
 • strukturyzacja aktywów i pasywów,
 • wykorzystanie możliwości oferowanych przez korzystniejsze niż polska jurysdykcje podatkowe,
 • zmiana formy prawnej prowadzonej działalności,
 • tworzenie funduszy inwestycyjnych zamkniętych.