„Dotacje na innowacje” – „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

dotacje.jpg
Tytuł projektu: „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B e-Buchalter integrującego procesy biznesowe Kancelarii Księgowo-Podatkowej”

Instrukcja obsługi platformy: [ pobierz plik pdf ]

Celem projektu jest zbudowanie oraz wdrożenie systemu teleinformatycznego integrującego i wspierającego kooperację pomiędzy Biurem Rachunkowym a jego klientami w następujących obszarach:

1. Elektroniczna automatyczna wymiana dokumentów między klientem biura, a Kancelarią Księgowo - Podatkową z wykorzystaniem mechanizmów EDI oraz podpisu elektronicznego.

2. Dostęp drogą elektroniczną klientów Kancelarii do raportów i analiz finansowych dotyczących ich Firm tworzonych i udostępnianych przez Kancelarię Księgowo Podatkową Biegłego Rewidenta Piotr Beszterda,

3. Zwiększenie efektywności i zasięgu doradztwa podatkowego oraz finansowego poprzez zastosowanie narzędzi komunikacji elektronicznej między Biurem Rachunkowym a jego klientami.

Projekt obejmuje:

a) Wdrożenie nowego oprogramowania klasy ERP w Biurze Rachunkowym pozwalającego na integrację z systemami informatycznymi klientów biura oraz migracja danych z aktualnie eksploatowanych systemów. Nowy system ERP podniesie efektywność i jakość świadczonych usług ale przede wszystkim umożliwi klientom biura bezpieczny, wygodny, efektywność i szybki dostęp do informacji o swojej firmie. Ostatecznie więc o wyborze takiej, czy innej firmy świadczącej powyższe usługi decydują dodatkowe narzędzia i usługi wspierające biznes.

b) Stworzenie i wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego procesy biznesowe Kancelarii Księgowo - Podatkowej e-buchalter oraz jego klientów.

Dzięki realizacji projektu nastąpi wdrożenie u wnioskodawcy innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych oraz innowacji organizacyjnych.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w siedzibie firmy pod adresem:

al. Józefa Piłsudskiego 11/3

15-443 Białystok

bądź telefonicznie: 85 811 00 77 (osoba kontaktowa: Piotr Beszterda)

Linki:

www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.rif.pfrr.pl

Kancelaria realizuje projekt pt. Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B e-Buchalter integrującego procesy biznesowe Kancelarii Księgowo-Podatkowej

czytaj więcej