Kadry

W ramach obsługi kadrowej przedsiębiorstwa oferujemy:

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych),
 • rejestrację, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS,
 • rozliczanie absencji pracowniczych,
 • sporządzanie i przesyłanie do PFRON deklaracji miesięcznych,
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych.

Dodatkowe usługi kadrowe:

 • projektowanie lub audyt regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania;
 • projektowanie lub audyt regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • audyt dokumentacji personalnej;
 • świadczenie dodatkowych usług nieobjętych postanowieniami podpisanej umowy o świadczenie usług administracji płacowo-kadrowej (dotyczy to zwłaszcza sporządzania dodatkowych raportów, nie przewidzianych na etapie podpisywania umowy),
 • audyt poprawności naliczania wynagrodzeń,
 • audyt dokumentacji osobowej,
 • przeprowadzanie korekt deklaracji ZUS,
 • wystawianie zaświadczeń Rp-7.

Płace

Oferta naszej Kancelarii obejmuje:

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z przepisami, z uwzględnieniem danych zmiennych dostarczonych przez Klienta,
 • sporządzanie list płac oraz raportów płacowych,
 • przygotowywanie pasków płac oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu,
 • sporządzanie informacji o płatnościach na rzecz Urzędu Skarbowego oraz ZUS,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych,
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, IFT-1R) oraz rocznego obliczenia podatku (PIT-40),
 • asystę i współpracę z Klientem przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.

BUCHALTER w liczbach

0+

Aktywa klientów

0

Roczne przychody klientów

0

Obsługiwanych pracowników

Menu