Ewidencja uproszczona

Prowadzimy: ryczałt ewidencjonowany, podatkową księgę przychodów i rozchodów
W skład naszych usług wchodzi również:

 • prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług (VAT),
 • ewidencja środków trwałych i środków trwałych w budowie,
 • sporządzanie planu amortyzacji,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie prognoz celem uzyskania kredytów i pożyczek,
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej.

Powyższe usługi świadczone są przez doświadczonych księgowych oraz ekspertów podatkowych, przy udziale biegłych rewidentów.

Outsourcing usług księgowych

W wypadku powierzenia obsługi księgowej firmie zewnętrznej, takiej jak nasza Grupa, problem niespodziewanych przerw w prowadzeniu rozliczeń nie ma miejsca. Zobowiązując się do wykonania usługi gwarantujemy terminowe wykonanie powierzonych zadań, bez względu na absencje i urlopy.

Możliwość zlecenia części swoich zadań specjalistycznym firmom takim jak nasza Kancelaria pozwala zoptymalizować bieżące wydatki, rezygnując z zatrudniania dodatkowych pracowników.

Nasza Kancelaria oferuje profesjonalny outsourcing usług księgowych: jesteśmy na bieżąco ze zmianami w ustawodawstwie, a dzięki bogatemu doświadczeniu minimalizujemy ryzyko popełnienia jakiegokolwiek błędu, nawet w trudnych i nietypowych sytuacjach.

Korzystanie z outsourcingu usług księgowych daje możliwość dopasowania się do panującej sytuacji gospodarczej oraz minimalizację wydatków.

Outsourcing usług księgowych:

 • gwarantuje fachowość rozliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • ceduje odpowiedzialność za ewentualne błędy w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym na biuro rachunkowe,
 • ogranicza nakłady związane z zakupem, serwisem i utrzymaniem oprogramowania w firmie,
 • znacząco obniża koszty zatrudnienia i szkoleń pracowników działu finansowo-księgowego,
 • ułatwia koncentrację właściciela firmy nad rozwojem działalności i zdobywaniem nowych rynków.

Pełna księgowość

Świadczymy kompleksową obsługę dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej.
Długoletnie doświadczenie kadry pozwala nam zagwarantować merytoryczny profesjonalizm, wyrażający się m.in. szczegółową weryfikacją każdego dokumentu księgowego i zdarzenia gospodarczego pod względem zgodności z polskimi przepisami o rachunkowości i podatkowymi.

Nasze usługi realizowane są w poniższych opcjach:

 • Prowadzenie ksiąg w siedzibie Kancelarii – wybór tej opcji daje Państwu gwarancję bezpieczeństwa przy jednoczesnej oszczędności kosztów, a polega na prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg w naszej Kancelarii.
 • Prowadzenie ksiąg w siedzibie Klienta – wybór tej opcji daje Państwu gwarancję fachowej obsługi przez oddelegowanego pracownika/ów Kancelarii do siedziby Zleceniodawcy w określonych w umowie dniach tygodnia, a polega na prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg u Klienta.
 • Prowadzenie ksiąg on-line w siedzibie Kancelarii – wybór tej opcji daje Państwu gwarancję bezpieczeństwa przy jednoczesnej oszczędności kosztów, a polega na prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg w naszej Kancelarii na Państwa systemie operacyjnym.
 • Nadzór nad księgami – rozwiązanie to polega na kontrolowaniu ksiąg rachunkowych prowadzonych przez Klienta we własnym zakresie oraz na doradztwie księgowo-podatkowym.

Powyższe usługi świadczone są przez doświadczonych księgowych oraz ekspertów podatkowych przy udziale biegłych rewidentów.

Księgi rachunkowe wszystkich klientów podlegają wewnętrznej, rocznej weryfikacji przez biegłych rewidentów.

Pogotowie księgowe

Pogotowie księgowe stosowane jest jako zastępstwo personelu księgowego podczas długotrwałych nieobecności np. zastępstwo Głównego Księgowego itp.

Ideą tej usługi jest pomoc przedsiębiorstwom w sytuacjach awaryjnych, gdy Główny Księgowy lub biuro rachunkowe z jakichkolwiek przyczyn nie są w stanie pełnić swoich obowiązków. Nasi specjaliści mogą wówczas zbadać stan ksiąg rachunkowych danej firmy, ewidencji podatkowych i poprowadzą te księgi i ewidencje do momentu, gdy rozwiążą się kłopoty firmy.

Pogotowie księgowe umożliwia okresowe zastąpienie specjalistycznych kompetencji z dziedziny rachunkowości w przypadku pojawienia się problemów związanych z absencją. Dzięki tej usłudze możliwe jest także wsparcie istniejącego zespołu pracowników poprzez powierzenie wykonywania zadań pracownikom naszej Grupy.

BUCHALTER w liczbach

0+

Aktywa klientów

0

Roczne przychody klientów

0

Obsługiwanych pracowników

Menu